ایران:

آدرس:

تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، بلوار گلها، کوچه دیدگان، پلاک 4، طبقه دوم

شماره تماس: 88023140(21)98+

فکس: 88023140(21)98+

ایمیل: info@jalinusarya.com