خرید محصول ابتدای راه ارتباط با گروه جالینوس آریا است. گروه جالینوس آریا با بهره­ گیری از نیروهای متخصّص بومی و غیر بومی خود اقدام به ارائه­ ی خدمات پس از فروش کاملی از جمله:سرویس دوره­ ای محصولات،سامانه ­ی دریافت تماس 24ساعته، سرعت در پاسخ دهی به تمامی درخواست ها نموده است.