تیم ما

اعضای اصلی تیم جالینوس آریا

Untitled-1

امیر قیصری​

مدیر عامل
فوق لیسانس مهندسی پزشکی
Untitled-1

علی فخیمی رفعت​

رئیس هیئت مدیره
لیسانس علوم سیاسی
Untitled-3

شیما طیاری

عضو هیئت مدیره
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
Untitled-1

آریا زردویی

عضو هیئت مدیره
فوق لیسانس مهندسی پزشکی
Untitled-3

شادی امیری

کارشناس اجرایی
لیسانس مهندسی پزشکی
IMG_0487 (2)

فاطمه گرامی پور

مسئول امور مالی
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
اسکرول به بالا