خدمات ما

5. khadamat ma - صنعتی و بازرگانی

صنعتی و بازرگانی​

تولید مشارکتی با شرکای محلی

شرکت در مناقصات و پیگیری عقد قرارداد

راه اندازی خطوط تولید برای سرمایه گذاران عراقی

انتقال تکنولوژی

6. khadamate ma - حوزه سلامت

حوزه سلامت​

صادرات تجهیزات پزشکی

صادرات و ثبت دارو

مشاوره ، طراحی ، تجهیز و راه اندازی بیمارستان

مشاوره و اعزام کادر پزشکی

پذیرش بیماران خارجی (گردشگری سلامت)

7. khadamate ma - فنی و مهندسی

فنی و مهندسی​

نیازسنجی و امکان سنجی

مطالعه بازار و ارائه طرح کسب و کار

مشاوره صادرات

مشاوره و معرفی شرکای تجاری

اسکرول به بالا